Zwierzęta Fuerteventury / Fuerteventura animals

wpis w: Koty / Cats, Zwierzęta / Animals | 3

Dziś na blogu zwierzęta Fuerteventury. Naturalnie nie są to wszystkie występujące tam gatunki, jedynie te, które udało nam się spotkać podczas spacerów i przy hotelu.
Jedna rzecz jest super – gołębie (czyli sierpówki) i wiewiórki (czyli pręgowce berberyjskie) przy hotelu są bardzo oswojone. Gołębie wręcz czekają na ludzi z ziarnami czy orzechami, przeganiając wróble czy wiewiórki i siadając na rękach podczas karmienia.
Wiewiórki wypatrują ludzi i też sprawdzają, czy czegoś dobrego nie dostaną, podbiegając do spacerowiczów i wyciągając łapki w górę.
Koty też raczej podchodzą do ludzi i dają się pogłaskać, tylko samotniki takie jak kocur w rude i czarne łaty nie zwracają na człowieka żadnej uwagi.
Nad plażą i oceanem krążą mewy, można też spotkać małe ptaszki z czerwonymi nóżkami.
Ciekawy przypadek to duży biały ptak, którego widzieliśmy tylko raz, wg mnie jest to młoda czapla biała, proszę o sprostowanie jeśli się mylę. Ptaszek ten przechadzał się pomiędzy leżakami i wcale nie bał się ludzi.
Zapraszam do oglądania galerii zdjęć przedstawiających zwierzęta Fuerteventury, tym razem w formie kolaży.

Today on the blog Fuerteventura animals. I am sure these are not all living on the island animals, but only the ones which we met near the hotel or during the walks.
One thing is great – pigeons (Collared Dove) and the squirells (Chipmunk Berber) at the hotel are very tame. Pigeons are simply waiting for people with seeds or nuts, chasing sparrows and squirrels and sitting on the hands while feeding.
Squirrels are seeking people and also check if something good to eat is available, running up to the strollers and pulling the feet up.
Cats rather come up to people and give a pat, in contrary to the solitary male-cat in red and black patches, which did not pay any attention to the man.
Over the beach and the ocean the gulls are circling, you can also find little birds with red feet.
An interesting case is a large white bird, which we saw only once, according to me is a young heron, please correct me if I’m wrong. This bird was walking between the sun-beds and was not afraid of people.
Please watch the pictures presenting animals of Fuerteventura, this time in the form of collages.

3 Responses

  1. Magdalena

    Fajny post! Kocham zwierzęta, fajnie że jeszcze jakieś są na tej planecie. Szkoda tych gatunków, które przez człowieka bezsensownie giną lub już przeszły do historii. Głupota i zachłanność ludzi nie zna granic.

Zostaw Komentarz